Mailinglistens politik

I mange tilfælde indgår forældre til handicappede børn i grupper, der er etableret om barnets handicap. Mailinglisten handibarn handler om selve det at være forældre til et handicappet barn. I den forbindelse skelnes der ikke til omfanget eller arten af barnets handicap.

Mailinglisten kan således bruges til erfaringsudveksling om det at have et handicappet barn. Mailinglisten skal ses som et forsøg på at skabe et forum for:

 • Efterlysning af erfaringer (fx med opstart af tilbud til børn med handicap)
 • At aflevere følelser og tanker til andre i lignende situationer
 • At opleve, at der er andre i tilsvarende situationer
 • At drøfte muligheder i det offentlige system
 • Erfaringer med forskellige foreninger, kurser og øvrige tilbud
 • ...og hvad medlemmerne ellers har lyst til

Ofte vil grupper, der er etableret omkring barnets handicap være mere egnede til at drøfte fx specifikke behandlingsformer, men det er selvfølgeligt også muligt på mailinglisten - hvis der er andre, der har erfaringer at dele.

Mailinglisten er etableret på privat initiativ og der er ikke økonomi involveret i mailinglisten (hvorfor vi må bruge de gratis malingliste servere).

Hvem kan være med på mailinglisten?

Forældre til børn med handicap kan være med på mailinglisten.

Børnenes alder er uden betydning, men problemstillingerne afspejler børnenes alder og hvor forældrene står i forhold til erkendelse af barnets handicap.

Kan man blive "smidt ud" af listen?

Ja, hvis man sender deciderede reklamer eller på anden måde sender spam, driver hetz eller på anden måde forulemper øvrige medlemmer på listen.

Forpligtelse som medlem?

Umiddelbart efter tilmeldingen, skal det nye medlem sende en kort introduktion af sig selv og sit handicappede barn til mailinglisten. Det forventes, at de "gamle" byder velkommen og kvitterer for introduktionen med en lille introduktion.

Det enkelte medlem skal "underskrive" med fx "Hanne, mor til 6 årige Hans med autisme/Gentofte". På denne måde kan vi bedre holde styr på hvem der er hvem. 

Det er tilladt, at være "lytter" - ikke alle kan være lige aktive på mailinglisten, men hvis man overhovedet ikke svarer på direkte henvendelser, risikerer man at blive afmeldt listen.

Jo flere, der er med på mailinglisten - jo større mulighed for erfaringsudveksling m.v. Derfor er det i egen interesse, hvis de enkelte medlemmer "gør reklame" for mailinglisten overfor andre forældre til børn med handicap.

Opsætning

Mailinglisten er etableret under yahoo grupper, og er sat op på følgende måde (august 2000):

 • Kun medlemmer kan sende mails til gruppen
 • Mails sendt til mailinglisten bliver sendt direkte videre til medlemmerne
 • Kun medlemmer vil kunne se mails på web (http://uk.yahoogroups.com/list/handibarn/)
 • Gruppens navn og beskrivelse kan ses på oversigten over lister hos yahoo
 • Gruppen har en medlemsliste som kun gruppens medlemmer kan se
 • Sproget er sat til dansk - men en del af yahoo groups hjemmesiden er på engelsk
 • Gruppen er ikke forbundet med andre grupper
 • Svar på mails sendes til hele gruppen
 • Der vil komme små "reklametekster" i hver mail (ellers koster servicen penge)

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Tilmelding til listen kan ske på en af følgende måder:

 1. via handibarns hjemmeside: www.handibarn.dk
 2. via yahoo grupper hjemmesiden: http://yahoo.handibarn.dk

Hvordan sender jeg mail til listen?

Hvis du er medlem, kan du sende mail til listen på adressen

Handibarn@yahoogroups.co.uk

Hvem er moderator?

Moderator er (februar 1999) Henrik Sloth (far til Helene født i juni 1995, med autisme, retardering, hjertefejl m.m.).

Der kan være flere moderatorer på listen.

Du kan skrive til moderator på adressen handibarn-owner@yahoogroups.co.uk.

handibarn.dk © 2007 •  Mailingliste politik

www.handibarn.dk